Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

rizika, povinnosti, školení bezpečnosti práce

Požární ochrana

Požární ochrana

povinnosti, předpisy, školení protipožární ochrany

Hygiena práce

Hygiena práce

povinnosti, kategorizace, pracovní lékařství

Školení

Školení

školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany

Doporučené články
Poslední příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Archiv zpráv
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • images.png
Zatím žádné štítky

Výhodné nabídky

 

Vybírejte produkty za snížené ceny ...

Novinky

 

Inovujeme a zavádíme nové produkty

Kontakty

 

Neváhajte nás kdykoliv kontaktovat

Bezpečnost práce zaprvé!

 

Požadujte nejlepší služby a nabídku...

 

Vybírejte z kurzů, seminářů, školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany.

 

Naši zákazníci mají přístup do zvláštní zákaznické sekce, kde vás informujeme pravidelně o podrobnostech a navrhujeme možná řešení.

 

Již se nemusíte bát hygienických kontrol. Připravíme vás na návštěvu hygienika!

 

Sledujeme veškeré změny v legislativě, v předpisech, nic vás nepřekvapí!

 

Buďte neustále v obraze díky naší informační službě...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je, podle jedné z definic, souhrnem opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

 

Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem atd. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

 

Ruku v ruce s problematikou BOZP jde též požární ochrana, krizový management a velmi okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele).

 

Společnost Genea, k.s. poskytuje služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Zákazníky společnosti jsou významné tuzemské společnosti provozující podnikatelskou činnost v různých oborech. Hlavní náplní činnosti je zabezpečování úkolů zaměstnavatele v dané oblasti, a to formou externího výkonu činnosti odborně způsobilé osoby.